องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


กิจกรรมธนาคารขยะหมู่ที่3


ธนาคารขยะชุมชนแห่งแรกของตำบลเขาขาว"อีกหนึ่งการเริ่มต้นดีๆในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด #งานสาธารณสุข และพี่น้องหมู่ที่ 3

2024-06-14
2024-05-24
2024-04-30
2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-12
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18