องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561


ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องใน              “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2560 โดยกำหนดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

2024-06-14
2024-05-24
2024-04-30
2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-12
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18