องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการอบรมผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว งานส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการอบรมผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลเขาขาว

2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18
2022-12-26
2022-12-23
2022-07-20
2022-07-19
2022-06-23
2022-06-09
2022-05-31