องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรม โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18
2022-12-26
2022-12-23
2022-07-20
2022-07-19