องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรม โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-03-18
2022-12-26
2022-12-23
2022-07-20
2022-06-23
2022-06-09
2022-05-31
2022-05-18
2022-03-30
2022-02-28