องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการปล่อยพันธ์ุปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปล่อยพันธ์ุปลาในแหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม พ.ศ.2566) ณ สระน้ำสาธารณะ (วังช้าง) หมู่ที่ื 10 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง

2024-06-14
2024-05-24
2024-04-30
2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-12
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18