องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา


ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยปลาและจิตอาสาพัฒนา ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิง ม.7
การแต่งกาย ชุดจิตอาสา เสื้อโทนสีเหลือง
พร้อมกัน ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิง เวลา 09.30 น.

2024-06-14
2024-05-24
2024-04-30
2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-12
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18