องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน แบบพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน แบบพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว