องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนเเละปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนเเละปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว