องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว