องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แนวทางปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ


คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว    เอกสารประกอบ คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว