องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ประกาศเจตจำนงค์


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลัก 5ส. ซึ่งประกอบ       ไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด  และสร้างนิสัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัด เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างกลไกการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีวินัยสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง    เอกสารประกอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว