องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปก

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปก

    เอกสารประกอบ ระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปก
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว