องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.เขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.เขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.เขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
แผนพัฒนาบุคลากร
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว