องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการอบรม
การพัฒนาบุคลากร
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว