องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย1-2563 วันที่ 6 ก.พ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย1-2563 วันที่ 6 ก.พ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว