องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 1-2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก.พ. 63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 1-2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก.พ. 63
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว