องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2-2563 วันที่ 5 พ.ค. 63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2-2563 วันที่ 5 พ.ค. 63
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว