องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2563 วันที่ 28 ก.ย. 63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2563 วันที่ 28 ก.ย. 63
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว