องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4-2563 วันที่ 10 พ.ย. 63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4-2563 วันที่ 10 พ.ย. 63
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว