องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง


รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสว รัตนพันธ์ หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสว รัตนพันธ์ หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว