องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง


รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว