องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง


รายงานขอจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานขอจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว