องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ


โครงการปรับปรุงท่อลอดจุดบ้านนายชำนาญ พันธ์เสงี่ยม ม.3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการปรับปรุงท่อลอดจุดบ้านนายชำนาญ พันธ์เสงี่ยม ม.3
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว