องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ


โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา จุดบ้านนายวิลาศ โยธาทิพย์ ม.7

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา จุดบ้านนายวิลาศ โยธาทิพย์ ม.7
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว