องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ


โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายสมศักดิ์ สุวะโจ ม.12

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายสมศักดิ์ สุวะโจ ม.12
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว