องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
เชิญประชุมสภา


นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว