องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายการการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2564 วันที่ 15 ก.พ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2564 วันที่ 15 ก.พ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว