องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3-2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ส.ค. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3-2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ส.ค. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว