องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
เชิญประชุมสภา


นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2-2564 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 ส.ค. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2-2564 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 ส.ค. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว