องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
เชิญประชุมสภา


นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3-2564 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 ส.ค. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3-2564 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 ส.ค. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว