องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
กฎบัตร


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 29 กันยายน 2565    เอกสารประกอบ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว