องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี


ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

    รายละเอียดข่าว

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว