องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฟศจิกายน พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฟศจิกายน พ.ศ. 2565     เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฟศจิกายน พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว