องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
เชิญประชุมสภา


นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว