องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
เชิญประชุมสภา


นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 7 พฤศจิกายน 2565

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 7 พฤศจิกายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว