องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
เชิญประชุมสภา


นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว