องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
กฎบัตร


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว