องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว