องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 3 ต.ค. 2561 ]155
22 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางวิลาศ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 [ 2 ต.ค. 2561 ]140
23 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]82
24 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 21 ส.ค. 2561 ]214
25 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 20 ส.ค. 2561 ]143
26 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 20 ส.ค. 2561 ]222
27 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]220
28 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่3 [ 4 เม.ย. 2561 ]209
29 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 3 เม.ย. 2561 ]210
30 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 3 เม.ย. 2561 ]204
 
|1หน้า 2