องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.เขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.เขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของอบต.เขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงิน
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาบุคลากร
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว