องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]237
62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม [ 3 ส.ค. 2561 ]235
63 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 2 ก.ค. 2561 ]237
64 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 2 ก.ค. 2561 ]267
65 รายงานขอซื้อขอจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนเเละปิดภาคเรียนที่ 1/2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]260
66 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]261
67 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]239
68 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]259
69 รายงานขออนุมัติจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 13 มิ.ย. 2561 ]236
70 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]240
71 รายงานขออนุมัติจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว – บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2561 ]238
72 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2561 ]233
73 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]234
74 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]235
75 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]235
76 รายงานขออนุมัติจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน แบบพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]234
77 รายงานขออนุมัติจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู - ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ื 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]260
78 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 19 มี.ค. 2561 ]259
79 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่3 [ 26 ก.พ. 2561 ]235
80 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2561 ]237
 
|1|2|3หน้า 4|5