องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานขอซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก [ 7 ส.ค. 2558 ]245
202 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก [ 7 ส.ค. 2558 ]300
203 รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉาะและกำหนดราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก [ 6 ส.ค. 2558 ]282
204 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) [ 6 ส.ค. 2558 ]290
205 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก [ 5 ส.ค. 2558 ]266
206 รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และกำนดราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก [ 4 ส.ค. 2558 ]291
207 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายบ้านนายสุนัน บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 20 ก.ค. 2558 ]287
208 รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายหน่วย 5 หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ค. 2558 ]112
209 รายงานขอจ้างโดยวิธีสอบราคา (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายราษฏร์บำรุง ม.2 [ 17 ก.ค. 2558 ]279
210 รายงานขอจ้างโดยวิธีสอบราคา (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายบ้านลุงเฟื่อง เมืองมีศรี ม.1 [ 17 ก.ค. 2558 ]299
211 รายงานขอจ้างโดยวิธีสอบราคา (จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายบ้านนายสุนัน บุญช่วย ม.3 [ 17 ก.ค. 2558 ]275
212 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายบ้านนายสุนัน บุญช่วย ม.3 [ 17 ก.ค. 2558 ]284
213 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายบ้านลุงเฟื่อง เมืองมีศรี ม.1 [ 17 ก.ค. 2558 ]296
214 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายราษฏร์บำรุง ม.2 [ 17 ก.ค. 2558 ]244
215 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น สายหน่วย 5 หมู่ที่4 [ 17 ก.ค. 2558 ]292
216 รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และราคากลางถังเก็บน้ำ [ 10 เม.ย. 2558 ]288
217 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]253
218 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบระมาณ 2558 (ผด.5) [ 31 ต.ค. 2557 ]304
219 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (คตง.) [ 31 ต.ค. 2557 ]293
220 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ผด.5) [ 31 ต.ค. 2557 ]293
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12