องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 บัญชีการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 30 [ 22 พ.ย. 2564 ]73
42 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 8 ต.ค. 2564 ]166
43 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]131
44 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ต.ค. 2564 ]114
45 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ต.ค. 2564 ]105
46 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 16 มิ.ย. 2564 ]159
47 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 มิ.ย. 2564 ]187
48 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]158
49 รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระดับดีเด่น [ 9 เม.ย. 2564 ]181
50 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 7 เม.ย. 2564 ]161
51 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2564 ]177
52 ขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2564 ]187
53 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2564 ]170
54 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 11 มี.ค. 2564 ]159
55 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 มี.ค. 2564 ]197
56 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 28 ธ.ค. 2563 ]38
57 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 [ 19 ต.ค. 2563 ]108
58 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]182
59 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]185
60 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]159
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12