องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยลุงเท่ง ม.12 [ 17 ม.ค. 2567 ]1
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหวายแดง ม. 8 [ 5 ม.ค. 2567 ]1
23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านอ่าวมิน ม.6 [ 5 ม.ค. 2567 ]1
24 โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยเขื่อน ม.4 [ 4 ม.ค. 2567 ]1
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]1
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ ไชยคงทอง ม.5 [ 2 พ.ย. 2566 ]1
27 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]1
28 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนางเหิม - นายประสาท อยู่หนูสิงห์ ม. 4 [ 17 ต.ค. 2566 ]1
29 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยคอกไก่ ม.1 [ 16 ส.ค. 2566 ]1
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พันธ์เสงี่ยม ม.3 [ 27 ก.ค. 2564 ]292
31 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายสมศักดิ์ สุวะโจ ม.12 [ 10 มิ.ย. 2564 ]282
32 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายบุญรอด เดชเชียร ม.12 [ 10 มิ.ย. 2564 ]274
33 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์ ม.1 [ 9 มิ.ย. 2564 ]281
34 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านบุญฤทธิ์ เคี่ยมขาว - บ้านนายวุฒิชัย เหมทานนท์ หมู่ที่ 12 - 5 [ 28 พ.ค. 2564 ]293
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายป้อม อปพร. - ข้างเขื่อนหมู่ที่ 10 [ 27 เม.ย. 2564 ]287
36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพชีล สายซอยบ้านลุงเท่ง-ในที่นา ม.12 [ 27 เม.ย. 2564 ]276
37 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายบ้านเล็ก - ห้วยหวายแดง หมู่ที่ 8 [ 7 เม.ย. 2564 ]294
38 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ 6 [ 10 มี.ค. 2564 ]284
39 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายซอยโรงงานยาง หน่วที่ 5 หมู่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2564 ]306
40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านนายทวี สังข์แก้ว บ้านนางเหิม ม.4 [ 2 มี.ค. 2564 ]276
 
|1หน้า 2|3|4|5|6