องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]246
82 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู - ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ื 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]252
83 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 19 มี.ค. 2561 ]248
84 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู - ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ื 2 [ 7 มี.ค. 2561 ]252
85 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่ 3 [ 26 ก.พ. 2561 ]254
86 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่3 [ 26 ก.พ. 2561 ]248
87 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนาย เฟื่องเมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2561 ]248
88 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 15 ก.พ. 2561 ]251
 
|1|2|3|4หน้า 5